งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 

 2561

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2561 - เดือนกันยายน 2561

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน 2561 - มิถุนายน 2561)

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม 2561 - เดือนมีนาคม 2561)

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนธันวาคม 2560)

2560

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนธันวาคม 2560)

2560

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2560 - เดือนกันยายน 2560)
โพสโดย: ผู้ดูแลระบบ
แบบประเมิน ITA 61
รายงานการกำกับติดตาม
ติดต่อ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010