งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> รายไตรมาส
 

 
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ไตรมาสที่ 4

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ไตรมาสที่ 
2

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ไตรมาสที่ 1

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2560


แผนติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2560

แผนติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2560

แผนติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2560


แผนติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2559

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2559

แผนติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2559


แผนติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2559

แผนติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2558

แผนติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2558

แผนติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2558


แบบติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๕๗

แบบติดตมผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๗

แบบติดตมผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๗


แบบติดตมผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๕๖
แบบติดตมผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๖


แบบติดตมผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๒ ปี ๒๕๕๖
 
แบบติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๕


รายงานติดตามรายไตรมาส ปี 2553
, รายงานติดตามรายไตรมาส ปี 25‏54‏, รายงานแบบติดตามรายไตรมาสที่ 4 ปี 2554 , รายงานแบบติดตามรายไตรมาสที่ 1 ปี 2555, รายงานแบบติดตามรายไตรมาสที่ 2 ปี 2555, รายงานแบบติดตามรายไตรมาสที่ 3 ปี 2555, , รายงานแบบติดตามรายไตรมาสที่ 4 ปี 2555,
โพสโดย: ผู้ดูแลระบบ
แบบประเมิน ITA 61
รายงานการกำกับติดตาม
ติดต่อ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010