งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
 

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ปี2561

  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561  >>รายชื่อ<< , >>รายละเอียด<<
    สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561  >>รายชื่อ<< , >>รายละเอียด<<
 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 >
>รายชื่อ<< ,  >>รายละเอียด<<
    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 และ
    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มกราคม 2561 >>
รายชื่อ<<, >>รายละเอียด<<

ปี 2560
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ครั้งที่ 1 >>รายชื่อ<<, >>รายละเอียด<<

    สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 19 กันยายน 2560 ครั้งที่ 1 >>รายชื่อ<<, >>รายละเอียด<<

    สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 กันยายน 2560 ครั้งที่ 2 >>รายชื่อ<<, >>รายละเอียด<<

   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  >>รายชื่อ<< , >>รายละเอียด<<

ปี 2559

สมัยสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 ธันวาคม 2559  >>
รายชื่อ<< , >>รายละเอียด
<<
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ธันวาคม 2559  >>
รายชื่อ<< , >>รายละเอียด<<
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 วันที่ 23 กันยายน 2559 >>รายชื่อ<< , >>รายละเอียด<<
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3 วันที่ 16 สิงหาคม 2559 
>>รายชื่อ<< , >>รายละเอียด<<
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 
>>รายชื่อ<< , >>รายละเอียด<<
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม 2559 
>>รายชื่อ<< , >>รายละเอียด<<
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มีนาคม 2559 
>>รายชื่อ<< , >>รายละเอียด<<
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2559 
>>รายชื่อ<< , >>รายละเอียด<<
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 
>>รายชื่อ<< , >>รายละเอียด<<
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3 วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 
>>รายชื่อ<< , >>รายละเอียด<<

ปี 2558

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ธันวาคม 2558 >>รายชื่อ<< , >>รายละเอียด<<
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 3 วันที่ 23 กันยายน 2558 >>รายชื่อ<< , >>รายละเอียด<<
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 สิงหาคม 2558 >>รายชื่อ<< , >>รายละเอียด<<
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 >>รายชื่อ<< , >>รายละเอียด<<
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มิถุนายน 2558 >>รายชื่อ<< , >>รายละเอียด<<
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน 2558 >>รายชื่อ<< , >>รายละเอียด<<
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม 2558 >>รายชื่อ<< , >>รายละเอียด<<
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มกราคม 2558 >>รายชื่อ<< , >>รายละเอียด<<
โพสโดย: ผู้ดูแลระบบ
แบบประเมิน ITA 61
รายงานการกำกับติดตาม
ติดต่อ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010