การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> แผนจัดหาพัสดุ
 

 ปีงบประมาณ 2561
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) (ปรับแผนครั้งที่ 1)
แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2560
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) และแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมฉบับที่ 7)
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) และแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด2) (ปรับแผนครั้งที่ 6)
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด2) (เพิ่มเติมฉบับที่ 4)

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด2) (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)

ปีงบประมาณ 2559
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (เพิ่มเติมฉบับที่ 7)
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (เพิ่มเติมฉบับที่ 6)
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (เพิ่มเติมฉบับที่ 5)
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (ปรับแผนครั้งที่ 2)
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (เพิ่มเติมฉบับที่ 4)
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2559 (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 3)
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2559 (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 2) และปรับแผนการจัดหาพัสดุ (ปรับแผนครั้งที่ 1)
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1)
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
โพสโดย: ผู้ดูแลระบบ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010