งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> แผนพัฒนาสามปี
 

 


แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 2

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)


ประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)เพ่ิ่มเติมฉบับที่ 1
ประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) เพิ่มเติม

ประกาศ, แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558), แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)เพิ่มเติมฉบับที่ 2
ปก, สารบัญ, แผนพัฒนาสามปี 55-57 ส่วนที่ 1, ส่วนที่ 2, ส่วนที่ 3, ส่วนที่ 4, ส่วนที่ 6

โพสโดย: ผู้ดูแลระบบ
แบบประเมิน ITA 61
รายงานการกำกับติดตาม
ติดต่อ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010