การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> ผลการจัดหาพัสดุและผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
 

 


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ     จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

การจัดทำผลการจัดหาพัสดุและผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การจัดทำผลการจัดหาพัสดุและผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)โพสโดย: ผู้ดูแลระบบ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010