การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 

  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2559
 
           องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้าง/ซ่อมแวมถนนที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 119,001,800 บาท >>รายละเอียด<<
 
โพสโดย: ผู้ดูแลระบบ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010