งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ (ผด3)
 

  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ตามแบบ ผด.๓ 

2561
ประจำงวดที่ 3 ของเดือน กรกฎาคม 2561 - เดิอร กันยายน 2561
ประจำงวดที่ 2 ของเดือน เมษายน 2561 - เดือนมิถุนายน 2561
ประจำงวดที่ 1 ของเดือนตุลาคม 2560 - เดิอนมีนาคม 2561


2560
ประจำงวดที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม 2560 - เดือน กันยายน 2560
ประจำงวดที่ 2 ของเดือนเมษายน - เดือนมิถุุนายน 2560
ประจำงวดที่ 1 ของเดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม 2560
ประจำงวดที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2559


ประจำงวดที่ 2 ของ
เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2559
ประจำงวดที่ ๑ ของเดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม 2559

ประจำงวดที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2558 

ประจำงวดที่ 2 ของเดือน เมษายน - เดือนมิถุนายน 2558

ประจำงวดที่ 1 ของเดือน ตุลาคม - เดือนมีนาคม 2558


โพสโดย: ผู้ดูแลระบบ
แบบประเมิน ITA 61
รายงานการกำกับติดตาม
ติดต่อ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010