การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> แผนยุทธศาสตร์
 

 


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560 - 2563)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์ (พ.ศ.2560 - 2562)


ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) ฉบับทบทวน

ปก
, คำนำ, สารบัญ, บทที่ 1, บทที่ 2, บทที่ 3, บทที่ 4, บทที่ 5, บทที่ 6  

โพสโดย: ผู้ดูแลระบบ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010