รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
 

 ประจำปีงบประมาณ 2558

ประจำปีงบประมาณ 2557 ประจำปีงบประมาณ 2556

   8 ตุลาคม 2555
   9 พฤศจิกายน 2555
   2 มกราคม 2556
   18 กุมภาพันธ์ 2556
   21 มีนาคม 2556
   1 เมษายน 2556
   พฤษภาคม 2556
   14 มิถุนายน 2556
   19 กรกฎาคม 2556


 ประจำปีงบประมาณ 2555

   2 กุมภาพันธ์ 2555
   24 กุมภาพันธ์ 2555
   5 มีนาคม 2555
   17 เมษายน 2555
   21 พฤษภาคม 2555
   29 มิถุนายน 2555
   31 กรกฎาคม 2555
   6 สิงหาคม 2555
   4 กันยายน 2555
   11 ตุลาคม 2555โพสโดย: ผู้ดูแลระบบ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010