******ขอเชิญร่วมยกย่องเชิดชูช้างไทย........ ช้าง ผู้มีคุณูปการต่อผืนแผ่นดินไทยมาแต่ครั้งอดีต กระทั่งปัจจุบัน ในงาน "วันช้างไทย 88 ไอยรา เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน"  วันที่ 12-13 มีนาคม 2557  อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง...

รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
 

 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น

ประจำปีงปบระมาณ 2560
ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559
มกราคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560
มีนาคม 2560
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2560
กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560

ประจำปีงบประมาณ 2558


ประจำปีงบประมาณ 2557 ประจำปีงบประมาณ 2556

   8 ตุลาคม 2555
   9 พฤศจิกายน 2555
   2 มกราคม 2556
   18 กุมภาพันธ์ 2556
   21 มีนาคม 2556
   1 เมษายน 2556
   พฤษภาคม 2556
   14 มิถุนายน 2556
   19 กรกฎาคม 2556


 ประจำปีงบประมาณ 2555

   2 กุมภาพันธ์ 2555
   24 กุมภาพันธ์ 2555
   5 มีนาคม 2555
   17 เมษายน 2555
   21 พฤษภาคม 2555
   29 มิถุนายน 2555
   31 กรกฎาคม 2555
   6 สิงหาคม 2555
   4 กันยายน 2555
   11 ตุลาคม 2555โพสโดย: ผู้ดูแลระบบ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010