องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
ติดต่อขอรับบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้ง
การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
ʶԵԡ
Untitled Document
˹ѡ -> ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 

ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

1. ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด >>รายละเอียด<<

2. ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ >>
รายละเอียด<<

3. ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง >>
รายละเอียด<<


ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

1. ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด >>
รายละเอียด<<

2. ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ >>
รายละเอียด<<

3. ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง >>
รายละเอียด<<

หมายเหตุ

- การประเมินครั้งที่ 2 (1 เม.ย.63 - 30 ก.ย.63) ประจำปีงบประมาณ 2563 งดนำการเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรกำหนดมาใช้ในการประเมิน
: к
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
KM
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใช้
  • ปรับปรุ่ง
  •  ټǵ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010