ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
ติดต่อขอรับบริการ
Untitled Document
หน้าหลัก -> รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 

 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ประจำปีงบประมาณ 2561
ตุลาคม 2560  >>รายละเอียด<<
พฤศจิกายน 2560 >>รายละเอียด<<
ธันวาคม 2560 >>รายละเอียด<<
มกราคม 2561 >>รายละเอียด<<
กุมภาพันธ์ 2561 >>รายละเอียด<<
มีนาคม 2561 >>รายละเอียด<<
เมษายน 2561 >>รายละเอียด<<
พฤษภาคม 2561 >>รายละเอียด<<
มิถุนายน 2561 >>รายละเอียด<<
กรกฎาคม 2561 >>รายละเอียด<<
สิงหาคม 2561 >>รายละเอียด<<
กันยายน 2561 >>รายละเอียด<<

ประจำปีงบประมาณ 2560
ตุลาคม 2559  >>รายละเอียด<<
พฤศจิกายน 2559 >>รายละเอียด<<
ธันวาคม 2559 >>รายละเอียด<<
มกราคม 2560 >>รายละเอียด<<
กุมภาพันธ์ 2560 >>รายละเอียด<<
มีนาคม 2560 >>รายละเอียด<<
เมษายน 2560 >>รายละเอียด<<
พฤษภาคม 2560 >>รายละเอียด<<
มิถุนายน 2560 >>รายละเอียด<<
กรกฎาคม 2560 >>รายละเอียด<<
สิงหาคม 2560 >>รายละเอียด<<
กันยายน 2560 >>รายละเอียด<<โพสโดย: ผู้ดูแลระบบ
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010