สถิติผู้มาใช้บริการ

            สรุป ประจำเดือน


ประจำปี 2562

ประจำปี 2561
ประจำปี 2560
ประจำปี 2559

 การเสนอประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถิติผู้ใช้บริการและการสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ประจำปี 2562

กุมภาพันธ์
มกราคม
ประจำปี 2561
ธันวาคม
พฤศจิกายน
ตุลาคม
กันยายน
สิงหาคม
กรกฎาคม
มิถุนายน
พฤษภาคม
เมษายน
มีนาคม
กุมภาพันธ์
มกราคม