แผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมที่ 1)
เปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2562
แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2561
แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2560