ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

info

สถานที่ตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตั้งอยู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.สุรินทร์ 32000
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
0 - 4451 - 1975
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)
http://www.surinpao.org/datacenter/index.html

แผนที่
mapinfo