การตรวจแนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุุรินทร์
P P1

สถานที่ตั้ง

      ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตั้งอยู่อาคารเฉลิมพระเกียรติตึก OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุรินทร 
ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

โทรศัพท์ 0 - 4451 - 1975
โทรสาร  0 - 4451 - 5581
E - mail: surinsurinpao@gmail.com
เว็บไซต์ :/www.surinpao.org/datacenter/index.html

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

0 4451 5581
 แผนที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
map