ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนอาหารช้าง เนื่องในงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง  ประจำปี 2557  ราคาโต๊ะละ 1,000 บาท  ในวันที่ 1 -  10 พฤศจิกายน 2557  ณ กองคลัง อบจ. สุรินทร์ (ชั้น 2) ในวันเวลาราชการ

ข้อมูลทั่วไป
ข้อบัญญัติ
จัดเก็บรายได้
แผ่นพับ
รายงานการเงิน
สถิติการเยี่ยมชม
Untitled Document
หน้าหลัก -> ภาพกิจกรรม
หัวข้อข่าว : วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 บุคลากร กองคลัง อบจ.สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมสัมมนา"การป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายแบบบูรณาการ"
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 293 คน
เอกสารแนบ :

 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมสัมมนา"การป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายแบบบูรณาการ" ร่วมกับสำนักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และเข้าเยี่ยม แนะแนวการจัดเก็บภาษียาสูบกับผู้ประกอบการจำหน่ายยาสูบในเขตจังหวัดสุรินทร์    

  
รายงานรายรับรายจ่ายจริง
Polls
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
All right reserve@2010