ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนอาหารช้าง เนื่องในงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง  ประจำปี 2557  ราคาโต๊ะละ 1,000 บาท  ในวันที่ 1 -  10 พฤศจิกายน 2557  ณ กองคลัง อบจ. สุรินทร์ (ชั้น 2) ในวันเวลาราชการ

ข้อมูลทั่วไป
ข้อบัญญัติ
จัดเก็บรายได้
แผ่นพับ
รายงานการเงิน
สถิติการเยี่ยมชม
ภาพสไลด์
ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
อัลบั้มภาพต่างๆ
รายงานรายรับรายจ่ายจริง
Polls
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
All right reserve@2010